Ατομική Συστημική Ψυχοθεραπεία

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ατομική Συστημική Ψυχοθεραπεία

  • Σύμφωνα με τη συστημική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, οι άνθρωποι γεννιόμαστε κι εξελισσόμαστε μέσα σε συστήματα.
  • Η οικογένεια αποτελεί το πρώτο πλαίσιο στο οποίο χτίζεται η προσωπικότητά μας, υιοθετούμε συμπεριφορές και αναλαμβάνουμε ρόλους.
  • Καθώς μεγαλώνουμε, προστίθενται άλλα κοινωνικά πλαίσια τα οποία δοκιμάζουν τις δεξιότητες και την ταυτότητα που δομήσαμε μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, επηρεάζοντας τον τρόπο που σχετιζόμαστε με τον Εαυτό μας και τους Άλλους.
  • Η ατομική ψυχοθεραπεία συστημικής προσέγγισης προτείνει τη θεώρηση του θεραπευόμενου και του αιτήματός του μέσα από το πρίσμα των σχέσεων και των κοινωνικών του αλληλεπιδράσεων .
  • Ο θεραπευόμενος εκπαιδεύεται στη διεύρυνση της οπτικής του, ούτως ώστε να δει τον εαυτό του και τις δυσκολίες που τον οδήγησαν σε θεραπεία, ως μέρη ενός ευρύτερου συνόλου έτσι ώστε να επαναπροσδιορίσει συμπεριφορές στάσεις και επιλογές του δημιουργώντας πιο ουσιαστικές σχέσεις με το περιβάλλον του.
  • Η ατομική ψυχοθεραπευτική συνεδρία συστημικής προσέγγισης διέπεται από τους κανόνες απορρήτου κι εμπιστευτικότητας που αφορούν σε όλες τις ψυχοθεραπευτικές συναντήσεις.

Ατομική Συστημική Ψυχοθεραπεία

Επιστροφή στην αρχική