Επαγγελματικός προσανατολισμός

Επαγγελματικός προσανατολισμός 1

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια συμβουλευτική διαδικασία που στηρίζεται στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων και έχει ως στόχο να βοηθήσει τον έφηβο να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον εαυτό του και να επιλέξει την κατάλληλη για εκείνον σπουδαστική και μετέπειτα, επαγγελματική κατεύθυνση.

 

Τα εργαλεία (τεστ και ερωτηματολόγια) που χρησιμοποιούνται και ONLINE, στοχεύουν στη διερεύνηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων, της προσωπικότητας, των αξιών και των ικανοτήτων του εφήβου. Αξιοποιώντας τις παραπάνω πληροφορίες, το άτομο ενισχύει την αυτογνωσία του και είναι σε θέση να λάβει περισσότερο συνειδητές αποφάσεις σχετικά με το επαγγελματικό του μέλλον.

 

Σε ποιους απευθύνεται

 

Σε όλους τους έφηβους/μαθητές 14 έως 18 ετών, οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο της διερεύνησης για την επιλογή της κατάλληλης μεταλυκειακής εκπαίδευσης.

 

Τι περιλαμβάνει

 

Η σειρά Επαγγελματικού Προσανατολισμού περιλαμβάνει 11 ψυχομετρικά εργαλεία.
Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει 3 ερωτηματολόγια και 8 τεστ ικανοτήτων.

 

Ερωτηματολόγια:

• Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων
• Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας
• Ερωτηματολόγιο Αξιών

 

Τεστ Βασικών Ικανοτήτων:

• Τεστ Γλωσσικού Συλλογισμού
• Τεστ Κατανόησης Κειμένου, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα κατανόησης γραπτών πληροφοριών με σκοπό την εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων.
• Τεστ Συσχετισμού Εννοιών, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα κατανόησης της σχέσης μεταξύ λέξεων και εννοιών με σκοπό τον εντοπισμό λογικών συσχετισμών.

• Τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού
• Τεστ Αριθμητικών Προβλημάτων, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα κατανόησης και χρήσης αριθμητικών δεδομένων για την επίλυση προβλημάτων.
• Τεστ Αριθμητικών Ακολουθιών, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα αναγνώρισης των σχέσεων μεταξύ αριθμών που εμφανίζονται σε μία σειρά-ακολουθία.

• Τεστ Διαγραμματικού Συλλογισμού, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα να προβαίνει κανείς σε λογικούς συλλογισμούς, όταν οι πληροφορίες που έχει είναι αφηρημένες, υπό τη μορφή διαγραμμάτων.

 

Τεστ Ειδικών Ικανοτήτων:

• Τεστ Ελέγχου Δεδομένων, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα κάποιου να ελέγχει με ταχύτητα και ακρίβεια πληροφορίες που του παρουσιάζονται και να εντοπίζει τυχόν λάθη στην αντιγραφή ή τη μεταφορά των πληροφοριών αυτών.
• Τεστ Αντίληψης Χώρου, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα κάποιου να εντοπίζει τις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε σχήματα που εμφανίζονται με διαφορετική μορφή, δηλαδή, σε μορφή σχεδίου ή στην τελική τρισδιάστατη μορφή τους
• Τεστ Μηχανικής Αντίληψης, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα να κατανοεί κανείς βασικές αρχές μηχανικής και τους νόμους της φύσης και να εφαρμόζει την ικανότητα αυτή σε μηχανισμούς, όπως τροχαλίες, γρανάζια και μοχλούς.