Συμβουλευτική Γονέων

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Ο όρος Συμβουλευτική συμπεριλαμβάνει την εργασία με άτομα και με σχέσεις, η οποία μπορεί να συνδέεται με την ανάτπυξη, την υποστήριξη κρίσεων, να είναι ψυχοθεραπευτική, καθοδηγητική ή να έχει στόχο την επίλυση προβλημάτων.

Η συμβουλευτική έχει σκοπό να δίνει στον συμβουλευόμενο μια ευκαιρία να εξερευνήσει, να ανακαλύψει και να αποσαφηνίσει τους τρόπους που θα του παράσχουν μια ζωή πιο ικανοποιητική και δημιουργική.

Η Συμβουλευτική μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το σχεδιασμό και προγραμματισμό δράσεων προς όφελος του πελάτη, αφού έχουν αποσαφηνιστεί οι επιθυμητοί γι’ αυτόν στόχοι.

Υπό αυτή την έννοια, η συμβουλευτική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ συμβούλου και συμβουλευόμενου είναι ο χώρος εντός του οποίου πραγματοποιούνται η διερεύνηση και η αποσαφήνιση.

Μία συνήθης παρεξήγηση σχετικά με τη Συμβουλευτική είναι ότι αποτελεί μέσον παροχής συγκεκριμένων ‘συμβουλών’ από το ‘σύμβουλο’ προς το ‘συμβουλευόμενο’, με άλλα λόγια, ότι ο σύμβουλος θα λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις για λογαριασμό του συμβουλευόμενου, ή/και ότι θα «του πει τι να κάνει».

Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Αντίθετα, μολονότι το όνομα και ολόκληρη η ορολογία του επαγγέλματος παραπέμπει στην παροχή ‘συμβουλών’, αποτελεί γενική παραδοχή ότι ο ρόλος του συμβούλου είναι καθοδηγητικός, υπό την έννοια ότι βοηθά στην διερεύνηση πιθανών λύσεων και αποφάσεων, αλλά πάντα αφήνoντας την τελική απόφαση στην κρίση του συμβουλευόμενου.

Η συμβουλευτική γονέων έχει στόχο να ενδυναμώσει το ρόλο κάθε γονέα ώστε ο ίδιος να είναι σε θέση να βοηθήσει το παιδί να ωριμάσει  συναισθηματικά και να αυτονομηθεί.

 

Η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται σε γονείς όλων των ηλικιών, και τα πιο συχνά θέματα που αναφέρονται είναι:

  • Διαζύγιο, απώλεια,
  • πένθος,
  • προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών στο σπίτι ή το σχολείο,
  • δυσκολίες σχολικής προσαρμογής,
  • μαθησιακές δυσκολίες και
  • διαταραχή ελλειματικής προσοχής και υπερκινητικότητας,
  • συναισθηματικά προβλήματα των παιδιών,
  • οργανικά προβλήματα κ.α.

 

Οι συνεδρίες μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο με τους γονείς ή το γονέα/κηδεμόνα, ή να πραγματοποιούνται παράλληλα με την ατομική θεραπεία του παιδιού. Η συχνότητα των συνεδριών καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης αλλά και αναγνώρισης των ειδικών αναγκών κάθε οικογένειας.

Συμβουλευτική Γονέων

επιστροφή στην αρχική