Άρθρα

Είναι φυσιολογικό για τα νήπια να χτυπούν, αλλά από πού προέρχεται αυτή η επιθετικότητα; Στην πραγματικότητα, είναι στα γονίδια μας. Προήλθαμε από ανθρώπους που εκ φύσεως πολεμούσαν για να υπερασπιστούν τις ζωές τους, το φαγητό και τους αγαπημένους τους, και έτσι πέρασαν την ικανότητα αυτή της...

Κάποιος είπε κάποτε ότι τα εφηβικά χρόνια δημιουργήθηκαν έτσι ώστε οι γονείς να βρίσκουν πιο ανώδυνο τον αποχωρισμό από τα παιδιά τους όταν αυτά ενηλικιωθούν. Ορισμένοι έφηβοι μπορεί να δυσκολεύονται στο να εκφράζουν την αγάπη τους. Κάνουν υποσχέσεις που ξεχνούν να κρατήσουν. Νομίζουν ότι ξέρουν...

Το παιχνίδι αποτελεί σημαντική λειτουργία για την ανάπτυξη του ανθρώπου. Μέσα από το παιγνιακό βίωμα, δίνεται η δυνατότητα να απλοποιηθεί αλλά και παρουσιαστεί σφαιρικά ένα θέμα, ενώ ταυτόχρονα το παιδί μπορεί να αποκτήσει δεξιότητες κοινωνικές, νοητικές, συναισθηματικές, κινητικές . Σύμφωνα με τον Piaget όλα τα παιδιά,...

Υπάρχουν πολλά είδη σχέσεων μητέρας παδιού, αλλά και πολλοί όροι περιγραφής αυτών των σχέσεων. Κανένας όμως όρος δεν μπορεί να περιγράψει την πολυπλοκότητα του ανθρώπινου ψυχισμού. Η σωματική παρουσία της μαμάς δε υποδηλώνει απαραίτητα την ουσιαστική παρουσία. Σημασία έχει πως βιώνεται η απουσία ή η...