Το παιχνίδι και η συμβολή του στην γνωστική ανάπτυξη του παιδιού

Το παιχνίδι και η συμβολή του στην γνωστική ανάπτυξη του παιδιού 1

Το παιχνίδι και η συμβολή του στην γνωστική ανάπτυξη του παιδιού

Το παιχνίδι αποτελεί σημαντική λειτουργία για την ανάπτυξη του ανθρώπου. Μέσα από το παιγνιακό βίωμα, δίνεται η δυνατότητα να απλοποιηθεί αλλά και παρουσιαστεί σφαιρικά ένα θέμα, ενώ ταυτόχρονα το παιδί μπορεί να αποκτήσει δεξιότητες κοινωνικές, νοητικές, συναισθηματικές, κινητικές .

Σύμφωνα με τον Piaget όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως εθνικών και πολιτισμικών διαφορών, πρέπει να παίζουν. Είναι η «δουλειά» τους να παίζουν χωρίς να υπάρχουν φυλετικές ή ηλικιακές διακρίσεις, είναι παγκόσμιο και είναι για όλα τα παιδιά. Με το παιχνίδι τα παιδιά ενισχύουν τη συμμετοχή τους, τη μάθησή τους, την ανεξάρτητη απόδοσή τους, και την κοινωνική τους ένταξη. Με το παιχνίδι επιτυγχάνεται η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που εκθέτουν τα παιδιά σε σημαντικές έννοιες των μαθηματικών, της γλώσσας και της επιστήμης. Η ανάπτυξη της σκέψης και της γλώσσας γίνεται μέσω του παιχνιδιού. Ο Piaget αναφέρθηκε κυρίως στη συμβολή του παιχνιδιού και στη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. Υποστήριξε ότι το παιχνίδι είναι για το παιδί ένα καινούριο εκφραστικό μέσο που το συνδέει με την πραγματικότητα.

Στον ψυχισμό του παιδιού, συμβαίνουν σημαντικές αλλαγές μέσω του παιχνιδιού. Αυτές οι αλλαγές προετοιμάζουν το έδαφος για τη μετάβαση του παιδιού σε ένα νέο επίπεδο ανάπτυξης. Με το παιχνίδι, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να κατακτούν ιδέες και να φέρουν σε πέρας πράξεις περισσότερο εξελιγμένες από όσο θα τους ήταν εφικτό σε καταστάσεις εκτός παιχνιδιού, δηλαδή, το παιδί αυξάνει τις απαιτήσεις από τον εαυτό του και με αυτό τον τόπο μεταφέρεται στη ζώνη εγγύτερης ανάπτυξης. Η συμπεριφορά του παιδιού στο παιχνίδι, είναι αντίθετη σε σχέση με τις καθημερινές καταστάσεις. Στο παιχνίδι, η δράση υποτάσσεται στο νόημα, ενώ στην πραγματικότητα η πράξη κυριαρχεί στο νόημα.

Οι επιδράσεις του παιχνιδιού λειτουργούν ενοποιητικά σαν ένας συνολικός μηχανισμός μάθησης και ανάπτυξης αφού ως δραστηριότητα:

*Ενσωματώνει γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά ερεθίσματα.

*Παρέχει το νόημα για την πρόσληψη νέων συνδέσεων και σχέσεων μεταξύ ιδεών, εμπειριών, ικανοτήτων και γνώσεων.

*Διευκολύνει τη μάθηση εκθέτοντας τα παιδιά σε νέες εμπειρίες, δραστηριότητες και ιδέες. *Επιτρέπει στα παιδιά να δομούν νοήματα από τις εμπειρίες τους.

Το παιχνίδι είναι αστείρευτη πηγή χαράς και εκπαίδευσης. Είναι αναζήτηση και δοκιμή των δυνάμεων και δυνατοτήτων που κρύβει μέσα του ο άνθρωπος και που προσφέρει η φύση και το κοινωνικό περιβάλλον. Το παιχνίδι αναδεικνύεται άριστο μέσο αγωγής, για να χαρίσει το παιδί την ομαλή, μελλοντική του ένταξη στην κοινωνία.

Το παιχνίδι αποτελεί ένα αυθόρμητο δώρο για το παιδί, όμως παιδαγωγοί, γονείς και ειδικοί θα πρέπει να το προωθήσουμε, χρησιμοποιώντας κάθε γνώση, εμπειρία και θέληση για τη σωστή του εξέλιξη και τότε τα παιδιά μας σίγουρα θα ανθίσουν σε υγιείς και ευτυχισμένους ενήλικες.

Μοιραστείτε το
No Comments

Post A Comment