ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ατομικές Συνεδρίες

Οι ατομικές συνεδρίες με το θεραπευόμενο έχουν ως στόχο την κατανόηση της συμπεριφοράς του ατόμου μέσα από την αλληλεπίδραση του με τα άλλα σημαντικά άτομα της ζωής του και ως εκ τούτου την βοήθεια του να απεμπλακεί από μοντέλα αλληλεπίδρασης που το δυσκολεύουν.

Συνεδρίες για όλη την Οικογένεια

Αντικείμενο και στόχος της παρέμβασης σε όλη την οικογένεια δεν είναι πλέον το μεμονωμένο άτομο, αλλά το σύστημα των σχέσεων στο οποίο ανήκει το άτομο.

Συμβουλευτική

Διαδικασία αλληλοεπικοινωνίας με σκοπό την παροχή βοήθειας στο άτομο που αντιμετωπίζει δυσκολίες και προβλήματα που δε μπορεί να διαχειριστεί μόνο του.

Online Συνεδρίες

Από τις συνεδρίες μέσω διαδικτύου μπορούν να επωφεληθούν άνθρωποι οι οποίοι είτε αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να μετακινηθούν από το σπίτι τους είτε ζουν σε μέρη δυσπρόσιτα κλπ

Εργαστήρια Αποτελεσματικού Γονέα

Παρέχονται Εργαστήρια Εκπαίδευσης Αποτελεσματικού Γονέα σύμφωνα με το μοντέλο του Thomas Gordon που βασίζονται όχι μόνο στην θεωρία αλλά και την βιωματική μάθηση.

Εργαστήρια γονέων “Υπέροχα Νήπια”

Παρέχονται εργαστήρια για γονείς παιδιών ηλικίας 0-4 ετών. Καλύπτονται θέματα που αφορούν στα γονεϊκά στυλ, την αυτοεκτίμηση, το συναίσθημα, το παιχνίδι, την πειθαρχία, τον ύπνο, την τουαλέτα, το φαγητό κλπ. Μπορείτε να τα παρακολουθήσετε ομαδικά ή ατομικά με φυσική παρουσία στο χώρο μου ή διαδικτυακά μέσω Skype ή Facebook Messenger.